Kapel Sint Anna Oudenbosch

Herbestemming van een kapel

De kapel van het voormalig pensionaat St. Anna in Oudenbosch is zijn religieuze functie al enige tijd geleden verloren. De huisvesting van de bibliotheek op de begane grond blijft gehandhaafd en wordt uitgebreid met de huisvesting van de heemkunde kring. Een verbouwing van de eerste verdieping is noodzakelijk ten behoeve van de huisvesting van de KBO. Hier zoekt men naar meer flexibiliteit en multifunctionaliteit voor de toekomst, waartoe een kleine bouwkundige aanpassing plaatsvindt. Hierna voldoet het historische gebouw aan alle bouwkundige en veiligheidseisen.