’t Schrijverke Herpen

Leeromgeving meer dan gebouw

In Herpen wordt basisschool ‘t Schrijverke herbouwd op haar huidige locatie. De plek midden in het dorp vraagt om meer lucht en ruimte. Daarom is gekozen voor een ruime parkachtige opzet. De school zal dankzij een integraal ontwerp worden opgenomen in het park.

Het omringende educatiepark staat in directe verbinding met het onderwijsgebouw en wordt zo onderdeel van de leeromgeving. Het wordt een plek waar onderwijsactiviteiten en wijkbewoners elkaar kruisen. Zo kunnen de leerlingen dingen leren die binnen een schoolgebouw minder voor de hand liggen.

De nieuwbouw biedt ruimte aan een achtklassige basisschool, gymzaal, buitenschoolse opvang en peuterwerk. Deze staan in directe verbinding met elkaar om een doorgaande leerlijn te verwezenlijken. De indeling is geënt op ontmoeting zodat jong en oud van elkaar kunnen leren.

Bekijk fotoboek