Betekenisvolle herbestemming

Een nieuwe impuls voor een bestaande omgeving

Boeiend verleden

Als gevolg van een aantal ingrijpende veranderingen in onze samenleving komen de laatste jaren veel gebouwen vrij. Dat varieert van kantoren, winkels en bedrijven tot kloosters, kerken en zorgcentra. In veel gevallen zijn dat goed doordachte gebouwen met een boeiend verleden die mooi in hun omgeving passen. Vaak een prima basis om in te spelen op de economische en maatschappelijke uitdagingen van vandaag.

Licht en Groen als inspiratie

Naast de historische en culturele waarde speelt ook de economische waarde mee in de beslissing om een bestaand gebouw nieuw leven in te blazen. Zo’n herbestemming vraagt in elk geval kleine maar vaker ingrijpende tot zeer complexe ingrepen. Soms is het beter te saneren en iets nieuws te bedenken, ook dan echter zonder het verleden te ontkennen. In onze visie is het altijd de moeite waard om het bestaande en de geschiedenis ervan goed te bestuderen als inspiratie voor een succesvolle exploitatie; voor een succesvolle herbestemming en opwaardering van het gebouw en zijn omgeving. Onze kernthema’s Licht en Groen zijn ook hierbij een extra inspiratiebron.