Bouwadvies

Wij adviseren

Adviseren, engineeren en toetsen. De Witte Oss heeft alle deskundigen in eigen huis. Onze bouwadviseurs werken en denken mee in het creatieve ontwerpproces, waardoor er een gezonde balans ontstaat tussen dromen en realiteit. Wij vinden namelijk creativiteit, functionaliteit en innovatie even belangrijk, maar we zijn ook realistisch en efficiënt en acteren conform de regelgeving.Zo halen we het beste uit elkaar en houden we het einddoel voor ogen.

Dit doen we niet alleen voor onze projecten waar ook een architectuurvraag ligt, maar ook voor projecten waar enkel om bouwadvies wordt gevraagd. We maken BENG-berekeningen, verrichten het bouwkundig tekenwerk en stellen kostenramingen op of controleren deze. Dit is mogelijk in opdracht van andere architectenbureaus, maar ook o.a. voor gemeentes, woningcorporaties en aannemers.

Bouwadvies in de praktijk

Een zorgvuldige aanpak

Niet alleen de architectuur, maar ook de constructie is een belangrijk onderdeel van een gebouw. Daarom hebben we veel aandacht voor detail en bouwtechnische kwaliteit. Door de inzet van onze in-house deskundigen zijn wij in staat ieder eigen ontwerp tot op uitvoeringsniveau uit te werken. Dit borgt niet alleen de ontwerpuitgangspunten, maar ook de inhoudelijke en technische kwaliteit die wij nastreven.

Ons team van bouwadviseurs bestaat uit BIM-modelleurs,

bouwkundige engineers, kostendeskundigen, bestekschrijvers, duurzaamheidsadviseurs en BENG-adviseurs. Al onze ontwerpen worden middels de BIM-methodiek  uitgewerkt, waardoor we een technische inkijk in onze ontwerpen kunnen bieden. Die informatie is tevens de basis voor het gehele team. Dit zorgt voor zorgvuldig samenhangende stukken.

Deze integrale aanpak maakt dat onze opdrachtgevers al jaren kunnen bouwen op de kwaliteit van onze diensten en producten.