Boek onderwijsconcepten

Architectuur

Onze visie Licht en Groen hebben we vertaald naar de hedendaagse vraagstukken rond onderwijshuisvesting. Dat heeft geresulteerd in de uitgaveĀ 'Tussen Stilwerkplek en Speelbos'. We zijn erg trots op het resultaat, een boekwerk dat nieuwe vormen van onderwijs organiseren combineert met onze ontwerpconcepten voor leeromgevingen. Ontdek wat dit concept voor uw school kan betekenen. Op van schoolgebouw naar leeromgeving!

Inkijkexemplaar

Bestel het boek