Herbestemming oude school naar VSO

Architectuur

Voor Stichting Oosterwijs zijn we gestart met een haalbaarheidsonderzoek. Voor een nieuwe vestiging van VSO De Sonnewijser onderzoeken we in samenwerking met de Gemeente Tiel de mogelijkheden voor het herbestemmen van een oude basisschool. In nauw overleg met de gebruikers stellen we het programma van eisen op voor de nieuwe vestiging. Gelijktijdig wordt dit in de vorm van een schetsontwerp gevisualiseerd en geprojecteerd op de beschikbare ruimte. Zo komen de krachten van onze twee expertises, projectmanagement en architectuur, bij elkaar.