Plannen voor circulaire woonwijk gepresenteerd

In de afgelopen jaren hebben we meegewerkt om de circulaire ambities van diverse woningbouwverenigingen concreter vorm te geven. Door deze visies direct te projecteren op de praktijk komen we samen tot nieuwe inzichten. De herontwikkeling van een woonwijk in Oss door Brabant Wonen is daar een goed voorbeeld van.

In een groot deel van de Vogelbuurt in Oss worden de komende jaren huizen gesloopt om plaats te maken voor nieuwbouw. Architect Peter Elemans heeft in zijn duurzame, circulaire en hitte stressbestendige ontwerp rekening gehouden met het karakter van de bestaande volkswijk. In de eerste schetsen wordt uitgegaan van groene straten en binnenpleintjes met daaromheen verschillende soorten woningen.

Het eerste schetsontwerp is onlangs door ons bureau, Brabant Wonen en de Gemeente Oss aan de buurtbewoners gepresenteerd. De reacties waren nu al lovend.