Actio Noord Wageningen

Flexplekken in het licht

Op basis van Licht op Binnenklimaat is voor het Facilitaire Bedrijf van Wageningen UR een nieuw kantoor gerealiseerd. Met name de hoge daglichtambitie is in dit ontwerp optimaal uitgewerkt. Doormiddel van het toepassen van hoge ramen, lichtplanken en twee grote lichtstraten is er een zodanig daglichtniveau bereikt, dat er enerzijds structureel bespaard wordt op energie en anderzijds een gezond binnenklimaat ontstaan is.

Bekijk fotoboek

Interview architect

Download artikel