Actio Zuid Wageningen

Het lichte werken

Er is een kantoor van waarde gerealiseerd door de intensieve verbouwing van het oude 'wisselgebouw' op de campus van Wageningen UR. De uitwerking van de plattegronden ondersteunt het nieuwe werken, het interieur is volledig gemoderniseerd, de gevels en het dak zijn voorzien van grote daglichtopeningen en er is een directe verbinding met grote vides tussen beide verdiepingen gerealiseerd. Hierdoor is het oude cellenkantoor getransformeerd naar een open, lichte, groene en inspirerende kantooromgeving, welke huisvesting biedt aan de IT-afdeling van de WUR.

Interview architect

Bekijk fotoboek