Anton Jurgenshuis Oss

Eerstelijnszorg in Oss

Het gerealiseerde ontwerp, in opdracht van de Mgr. Van den Boerstichting, is verworden tot een “zorgverzamelgebouw” ten behoeve van de zorg. Het gebouw biedt huisvesting aan: een huisartsenpraktijk, de Stichting Thuiszorg, een consultatiebureau, een apotheek, een fysiotherapiepraktijk en de Reinier van Arkel groep. Door de samenvoeging van al deze disciplines is een uniek concept gerealiseerd in de eerste lijn zorgwereld, in het voordeel van de patiënt en de gebouwgebruikers.