De Maremak Boxtel

Rust in het daglicht

De school voorziet in de huisvesting van van basisschool de Beemden, SBO de Maremak en de kinderopvang. Dankzij deze nieuwe samenwerking ontstaat een multifunctioneel onderwijsgebouw dat veel mogelijkheden biedt voor samenwerking maar ook de nodige flexibiliteit biedt. Het ontwerp beantwoordt de hoge daglichtambitie, op basis van Licht op Binnenklimaat, waardoor een gezond binnenklimaat ontstaat en structureel bespaard wordt op energie.

Eerste schoonlicht school