De Vilgaard Velden

Dorpslong

De nieuwe Brede Maatschappelijke Voorziening (BMV) is de dorpslong voor het dorp Velden zoals het traditionele plein met kerk al van oudsher het dorpshart is. Ontmoeten en verbinden staat centraal. Binnensport ontmoet buitensport, sport ontmoet cultuur, onderwijs ontmoet cultuur en Velden ontmoet Venlo. Een gebouw dat bruist, dat is de ambitie van de gemeente Arcen en Velden.

Ontmoeten wordt vanzelfsprekend

De nieuwe BMV welke bestaat uit huisvesting voor onderwijs, kinderopvang, sport en cultuur is gebaseerd op synergie tussen de partijen. Deze grote verscheidenheid aan gebruikers en bijbehorende activiteiten vragen een grote mate van flexibiliteit. Het dorpshuis met podium is bijvoorbeeld middels flexibele wanden eenvoudig in te delen. Hierdoor zijn er legio ruimte-indelingen mogelijk. Ook de NOC*NSF sportzaal is in te delen in vier afzonderlijke zaaldelen.

Onderlinge verbinding

Het onderwijs staat middels een interne verbinding in contact met cultuur en sport. De onderwijsomgeving biedt huisvesting aan een basisschool met 16 lokalen, een kinderdagverblijf met vijf groepen, een peuterspeelzaal met twee groepen en een groep buitenschoolse opvang. De ruimten hebben een eenduidige structuur en zijn over en weer flexibel inzetbaar. Tenslotte is de BMV dankzij zijn ligging sterk verbonden met het omringend landschap, tussen de buitenrand van het dorp en de sportvelden.

Bekijk fotoboek