Durpshuus Vierlingsbeek

Een huis voor dorpelingen

Het nieuwe Durpshuus voor Vierlingsbeek-Groeningen wordt gerealiseerd binnen de muren van de voormalige Laurentiuskerk in Vierlingsbeek. Na een haalbaarheidsstudie bleek het 70 jaar oude kerkgebouw de beste optie voor een nieuwe MFA voor beide dorpen. Het centraal in het dorp gelegen, iconische gebouw leent zich prima voor deze nieuwe functie. Na het vrijkomen van de kerk is deze daarop gezamenlijk gekocht door inwoners; tekenend voor het grote draagvlak onder de dorpsbewoners.

Een plein in een kerk

Om het dynamische programma van de MFA in te passen in het bakstenen casco is een extra dimensie nodig. Een houten insteekverdieping zorgt voor een unieke beleving van het 'indoor dorpsplein' en voegt bovendien extra oppervlakte toe voor het inpassen van enkele zalen. De gehele inbouw wordt als een soort interieurelement in het gebouw geplaatst. De bestaande structuur, welke zo herkenbaar is voor de Bossche School, wordt hiermee bewaard gebleven.