Erfgoedinstelling Julie Postel Boxmeer

Erfgoed van de zusters

Voor De Erfgoedinstelling Julie Postel is een studie uitgevoerd naar de herbestemming van het vastgoed rondom kasteel Boxmeer. De modellen zijn bedoeld om de gebouwen na transformatie weer geschikt te maken voor een minimale exploitatieduur van 40 jaar.

Waar mogelijk zullen de gebouwen opgewaardeerd worden tot minimaal het nieuwbouwniveau volgens het Bouwbesluit. Onder andere op het gebied van veiligheid (brand en vluchten) en gezondheid (geluidwering, luchtverversing en spuivoorzieningen) maar ook op het vlak van energie (BENG). Bij de transformatie van de historische gebouwen wordt bovenal gezorgd dat het karakter van de bestaande gevels behouden blijft.