Harense Smid Oss

Vervlochten functies

In het voorjaar van 2010 is het nieuwe hoofdkantoor van het bekende electronica retailbedrijf De Harense Smid te Oss opgeleverd. Wij kregen de opdracht om de bestaande opslagruimten van het bedrijf substantieel uit te breiden en er kantoorruimten aan toe te voegen voor de logistieke afhandelingsactiviteiten, de in- en verkooporganisatie alsmede kantoorruimten voor beheer en directie. Om het contrast tussen de beide functies te verzachten is gezocht naar een integrale bouwvorm. Het programma en de uitwerking van de verschillende onderdelen zijn zodanig met elkaar vervlochten dat er een samenhangend geheel is ontstaan.