Heelwijk Heesch

Verzorgingshuis Heelwijk

Op deze plek in een 60-er jaren woonbuurt in Heesch was onder de naam Heelwijk een verzorgingshuis gevestigd. Door de veranderende vraag in zorg en wonen is vervangende nieuwbouw noodzakelijk geworden.

Tot in detail

De vervangende nieuwbouw vormt in ruimtelijk concept en qua materiaal- en kleurkeuze een geheel met het aangrenzende seniorenwoningencomplex Emmaus. Het nieuwe complex omvat een gevarieerd scala aan woon-, zorg-, en welzijnsvoorzieningen en beantwoordt hiermee niet alleen de zorgvraag van de bewoners van het complex, maar ook van naastgelegen complex.

Ruimte voor zorg

De wooneenheden zijn zelfstandig te bewonen. Zorgverlening kan naar behoefte worden aangevuld. Het programma bestaat uit 70 zorgwoningen, 30 plaatsen p.g., consultatiebureau, ruimten ten behoeve van thuiszorg, een winkel, een restaurant, ontmoetingsruimten, alsmede een woonafdeling en kantoorruimten GGZ.