Het Podium Steenbergen

Licht en ruimte

Net buiten de vesting van Steenbergen is een nieuw onderwijsgebouw gerealiseerd. Het Podium heeft een centrum dat geïnspireerd is op een donjon. In dit centrum zijn alle gezamenlijke functies gehuisvest zoals de gymzaal, de buitenschoolse opvang, de muziekschool, de handvaardigheidsruimte en het speellokaal. Om dit centrum heen liggen de onderwijsruimten en ruimten voor kinderopvang.

Gezondheid centraal

Bij het Podium zijn de meeste lokalen gepositioneerd aan de noordzijde en de centrale ruimten letterlijk in de kern van het gebouw gelegen. De gymzaal vormt samen met het speellokaal en de centrale ruimte het hart van het gebouw. Belangrijk is dat er ook in deze ruimten veel daglicht toetreedt. Dat draagt bij aan de reductie van het energieverbruik, het verminderen van de CO2-emissie, maar heeft ook een positief effect op de beleving en vergroot de leerprestaties.

Wij-functie

Behalve dat het Podium voldoet aan klasse B van het Programma van Eisen Frisse Scholen, was het van belang dat het gebouw de ‘wij-functie’ onderstreept. Al voor de bouw was er een nauw samenwerkingsverband tussen school, kinderopvang, muziekonderwijs en BSO. Dit zijn de kernpartners. Daarnaast waren er afspraken met de buitenschilpartners, zoals de balletschool. In de vormgeving moest dat tot uiting komen. Grote lichte centrale ruimten ondersteunen het ‘wij-gevoel’.

Behalve dat het Podium voldoet aan klasse B van het Programma van Eisen Frisse Scholen, was het van belang dat het gebouw de ‘wij-functie’ onderstreept. Al voor de bouw was er een nauw samenwerkingsverband tussen school, kinderopvang, muziekonderwijs en BSO. Dit zijn de kernpartners. Daarnaast waren er afspraken met de buitenschilpartners, zoals de balletschool. In de vormgeving moest dat tot uiting komen. Grote lichte centrale ruimten ondersteunen het ‘wij-gevoel’.

Bekijk fotoboek

Publicatie Daylight & Architecture

Publicatie De Architect