Onder de Bogen Heesch

Getoogde daken

In Heesch is de behoefte aan een Brede School waarin basisschool, kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en peuterspeelzaal onder één dak samenkomen. Stedenbouwkundig was een twee verdiepingshoge gevel gewenst aan de Herderstraat en de Saal van Zwanenberglaan. Dit is bereikt door het gebouw te articuleren in twee metselwerk stroken met dwars daarop vier getoogde metalen daken. Aan de voorzijde is één van de getoogde daken afgesneden, zodat een duidelijk front ontstaat. Dit wordt versterkt door de ligging van een speelplaats aldaar die ook dienst doet als entreeplein. Tezamen met de zijgevel krijgt het gebouw hierdoor een duidelijke identiteit: De Brede School van Heesch.

Innovatieve indeling

In de gedachte van een brede school is het gebouw niet ingedeeld naar functie maar naar leeftijd van de kinderen. Op de begane grond bevinden zich alle groepen ten behoeve van kinderen van 0 t/m 9 jaar. Op de verdieping groepen ten behoeve van kinderen van 9 t/m 12 jaar tezamen met de personeelsruimten. In de kleurstelling van het interieur is deze keuze versterkt door iedere groepsruimte een afzonderlijke kleur te geven. Het ontwerp kenmerkt zich door een dubbel hoge centrale ruimte, waaromheen de diverse groepsruimte zijn gesitueerd.