Petruskwartier Berlicum

Plein met karakter

32 appartementen zijn gelegen rondom een open en luchtig hof. De groene inrichting daarvan maakt het tot een fijne verblijfplaats voor de bewoners. Ook de hoger gelegen appartementen worden hiermee verbonden door de verticale groenvoorzieningen. Aan de buitenzijde is een duidelijke variatie in bouwblokken te herkennen. De vijf bouwblokken vertegenwoordigen ieder een eigen identiteit. Aan het plein grenst een moderne, stedelijke massa versterkt door een zeslaagse toren. Deze representeert de verdwenen kerktoren op dit markante plein in Berlicum. Aan de Kerkwijk is de uitstraling historiserend en dorps. Er is aansluiting gezocht bij de bestaande maat en schaal door bijvoorbeeld lage goten toe te passen.