’t Schrijverke Herpen

Park als klaslokaal

Basisschool ‘t Schrijverke vormt samen met de gymzaal en kinderopvang In 't Park het nieuwe Wij-land. De samenwerking tussen deze drie partners wordt gefaciliteerd in het nieuwe onderwijsgebouw in Herpen. De plek midden in het dorp is getransformeerd tot een ruime parkachtige setting. Het gebouw is dankzij een integraal ontwerptraject echt onderdeel ván het park geworden.

De nieuwbouw biedt ruimte aan een achtklassige basisschool, gymzaal, buitenschoolse opvang en peuterwerk. Deze staan in directe verbinding met elkaar om een doorgaande leerlijn te verwezenlijken. onderwijsruimten vloeien in elkaar over dankzij de brede zone rondom de binnentuin. Hierdoor is er ook een directe zichtverbinding gecreëerd tussen bovenbouw en onderbouw. De interne ruimte-indeling is geënt op ontmoeting zodat jong en oud van elkaar kunnen leren.

Het omringende educatiepark staat in directe verbinding met het onderwijsgebouw en wordt zo onderdeel van de leeromgeving. Het wordt een plek waar onderwijsactiviteiten en wijkbewoners elkaar kruisen. Zo kunnen de leerlingen dingen leren die binnen een schoolgebouw minder voor de hand liggen en voegt de ontwikkeling iets toe aan de ruimtelijke omgeving.