Woningen Spoorlaan - Zwaluwstaat Oss

Verdichten en vergroenen

BrabantWonen wil de naoorlogse volkswijk Schadewijk te Oss verduurzamen. Gekozen is voor sloop en nieuwbouw van de sociale huur- en koopwoningen. Als gevolg van de verstedelijkingsambitie van de gemeente wordt het dubbele aantal woningen teruggebouwd.

Aan de parkzijde zijn grootstedelijke woongebouwen ontworpen, vijf lagen hoog, aansluitend aan het reeds bestaande woongebouw. Het prachtige park loopt via een doorbraak in het gebouwvolume door naar het midden van de buurt. Zo ontstaat er een groen hart. Het binnengebied bestaat uit woonstraten waar het ontmoeten van de bewoners centraal staat. De woningen zijn duurzaam ontworpen en door het vele groen en een slim gevelontwerp bestand tegen hittestress.