Wonen met zorg

Het welzijn van de mens centraal

Vitaal wonen

Ouder worden gaat vaak gepaard met fysieke en geestelijke veranderingen. Dat vraagt om een vertrouwde en kalme woonomgeving, die rust, ruimte en geborgenheid biedt. Maar even belangrijk: voldoende prikkels om in beweging te blijven en eenvoudige activiteiten te verrichten. Een oudere kan bijvoorbeeld nog lang gebruik maken van een trap mits die veilig, comfortabel en dus goed beloopbaar is. In onze visie draagt ook contact met buiten bij aan het wel-zijn, inclusief de verleiding om van dat groen te genieten. En natuurlijk voldoende daglicht in huis. Dat houdt ons actief van lichaam en geest.

Samen zelfstandig wonen

Zelfstandig zijn en je eigen regie behouden, zijn cruciale waarden als je ouder wordt. We zien dan ook steeds meer dat mensen elkaar daarbij helpen en samen gebruik maken van aanvullende (zorg)diensten en voorzieningen. Dat levert meer op dan de som der delen. Temeer daar de meeste zorg in de eigen woning kan worden ontvangen.

Artikel gedifferentieerd wonen