Leeromgeving voor de toekomst

Een moderne school is nu meer dan ooit een flexibele, multifunctionele leeromgeving. Ons concept Tussen Stilwerkplek en Speelbos is een antwoord op vernieuwende onderwijsvormen én laat kinderen weer in contact komen met buiten.

De ruimtelijke context is van grote invloed op het slagen van deze nieuwe onderwijsvormen. Ons concept biedt een leeromgeving die doorloopt van buiten naar binnen en afgestemd is op de specifieke onderwijsvisie van de school. Dit schoolgebouw heeft een goed en fris binnenklimaat en een beschut buitenklimaat waarin gespeeld en geleerd wordt. Door een grote variatie aan ruimtes aan te bieden kunnen kinderen bewust keuzes maken wat hun zelfstandigheid bevordert. Een rijk ingerichte buitenomgeving nodigt daarnaast uit om in contact te komen met de natuur.

Doordat wij in onze ontwerpen veel aandacht besteden aan de inrichting van zowel binnen- als buitenruimte transformeert het traditionele schoolgebouw tot een rijke speel- en leeromgeving.

Laat je inspireren door onze verdiepende studie of bestel het boek.