De Groene leeromgeving

Tussen Stilwerkplek en Speelbos

Op zoek naar nieuwe onderwijsvormen

Ondanks dat kinderen van nature graag spelen en bewegen, krijgt de huidige generatie onvoldoende beweging en brengt zij meer tijd achter een beeldscherm door dan gezond is. De angst voor ongelukken is ook een reden voor ouders om kinderen meer binnenshuis te houden. Omdat het buitenspelen op school eveneens wordt ingeperkt verblijven kinderen het grootste deel van de dag binnen. Voor een gezondere balans tussen binnen zijn en buiten zijn, is een uitnodigende omgeving nodig waarin het actief buiten zijn meer vanzelfsprekend is.


Ondertussen zijn steeds meer scholen zoekende naar een onderwijsvorm waarin kinderen zich van plek naar plek bewegen waar ze hun taak naar eigen inzicht individueel, in tweetallen of in groepsverband uitvoeren. De ervaring leert namelijk dat er met meer plezier aan opdrachten gewerkt wordt wanneer zij zelfstandig kunnen werken en zelf verantwoordelijk zijn voor de keuzes die zij maken. De huidige onderwijsgebouwen kunnen hier onvoldoende in voorzien. Deze nieuwe vormen van onderwijs organiseren en groeperen vraagt om een ruimtelijke context waarin een diversiteit aan ruimtes de kinderen aanzet tot het bewust maken van keuzes.

Van schoolgebouw naar leeromgeving

We beantwoorden deze behoefte met een nieuw soort onderwijsgebouw, waar zowel de balans tussen binnen en buiten als het zelfstandig werken wordt bevorderd. Een leeromgeving die doorloopt van buiten naar binnen en afgestemd is op de specifieke onderwijsvisie van de school. Dit schoolgebouw heeft een goed en fris binnenklimaat en een beschut buitenklimaat waarin gespeeld en geleerd wordt. Door een grote variatie aan ruimtes aan te bieden kunnen kinderen bewust keuzes maken wat hun zelfstandigheid bevordert. Een rijk ingerichte buitenomgeving nodigt daarnaast uit om in contact te komen met de natuur. Dat is tenslotte dè plek waar de basis ligt voor het oefenen van sociale vaardigheden, bewegen en ontdekken.

De ideale school is dus geen gebouw meer, maar een verzameling van plekken met een diversiteit aan sferen, klimaat, afmetingen en beschutting. Zowel binnen als buiten en tevens op het grensgebied van binnen en buiten. Kinderen en leerkrachten vinden er beschutting en kiezen zelf een geschikte plek om hun taak uit te voeren. Bovendien staat de school in nauwe verbinding met de omgeving, zoals de wijk of het dorp, het landschap of een publiek park. Zo wordt de omgeving betrokken in het leerproces en kunnen kinderen dingen leren die binnen een schoolgebouw minder voor de hand liggen. We stappen af van het traditionele schoolgebouw en omarmen een nieuwe leeromgeving: Tussen Stilwerkplek en Speelbos.

Bestel het boek direct