Groene leeromgeving

Architectuur

Basisschool De Vest krijgt nieuwbouw op de huidige locatie. Deze week is het ontwerp gepresenteerd aan ouders en omwonenden. Een moderne en duurzame leeromgeving zonder vaste klaslokalen. Schooldirecteur Miranda de Graauw licht de flexibiliteit van de onderwijsruimten toe. "Ieder kind kent zijn eigen ontwikkeling. We gaan straks met een totaal andere organisatie aan de slag. We gaan klasdoorbroken of groepsoverstijgend werken. Leerlingen kiezen dan vanuit hun basisgroep voor een activiteit in een andere klas of andere plek. Zo komen leerlingen van verschillende klassen bij elkaar en de natuurlijke buitenomgeving wordt een belangrijk element daarin."

Bron: Eindhovens Dagblad 30-10-2019

Bekijk artikel

Bekijk project